2021

 

 

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ

2021թ.-ի 1-ին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունները կից ծանոթագրություններով

2021թ.-ի 2-րդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունները կից ծանոթագրություններով

2021թ.-ի 3-րդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունները կից ծանոթագրություններով

2021թ.-ի 4-րդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունները կից ծանոթագրություններով

2021թ.-ի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորի եզրակացություն

2022թ.-ի 1-ին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունները կից ծանոթագրություններով

2022թ.-ի 1-ին եռամսյակի տնտեսական նորմատիվներ

2022թ.-ի 2-ին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունները կից ծանոթագրություններով

2022թ.-ի 3-ին եռամսյակի տնտեսական նորմատիվներ

2022թ.-ի 3-ին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունները կից ծանոթագրություններով

2022թ.-ի 4-ին եռամսյակի տնտեսական նորմատիվներ

2022թ.-ի 4-ին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունները կից ծանոթագրություններով

2023թ.-ի 1-ին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունները կից ծանոթագրություններով

2023թ.-ի 1-ին եռամսյակի տնտեսական նորմատիվներ

2022թ.-ի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորի եզրակացություն

2023թ.-ի 2-րդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունները կից ծանոթագրություններով

2023թ.-ի 2-րդ եռամսյակի տնտեսական նորմատիվներ