Արտահանման ապահովագրության սխեմա

ՕՐԻՆԱԿ

 

Արտահանման երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն

Արտահանման պայմանագրի արժեքը՝ 100,000 ԱՄՆ դոլար

Տարաժամկետ վճարման ժամկետ `       90 օր


ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 V

Ապահովագրական գումար՝  100,000 ԱՄՆ դոլար

V 


Ապահովագրավճար՝ 100,000 ԱՄՆ դոլար x 0.6% x 480* = 288,000 ՀՀ դրամ

 

 

 V

Ապահովագրական սակագին՝  0.6%

V 

Չհատուցվող գումար՝ 100,000 ԱՄՆ դոլար x 15% x 480 = 7,200,000 ՀՀ դրամ

 V

Չհատուցվող գումար՝ 15%

V

Հատուցվող գումար՝ 48,000,000 ՀՀ դրամ - 7,200,000 ՀՀ դրամ = 40,800,000 ՀՀ դրամ

 

 

Եթե ապրանքների առաքման պահից հետո 90 օրվա ընթացքում գնորդի կողմից վճարում չի իրականացվում, ապա 2 ամիս սպասման ժամանակահատվածից* հետո ՀԱԱԳ-ը Ձեզ կփոխհատուցի 40,800,000 ՀՀ դրամ: Այսպիսով, 288,000 ՀՀ դրամ վճարելով ՀԱԱԳ-ին՝ Դուք ստանում եք 40,800,000 ՀՀ դրամ ապահովագրական հատուցում՝ գնորդի կողմից 48,000,000 ՀՀ դրամի չափով վճարումը չստանալու դեպքում:

 

 

* Սպասման ժամանակահատված՝ գնորդից վճարումն ստանալու համար տրամադրվող լրացուցիչ ժամկետ,որի լրանալուց հետո ՀԱԱԳ-ը կփոխհատուցի Ձեր կրած վնասները:      Սպասման ժամանակահատվածը միջինում կազմում է 1-3 ամիս:                                                        

* ենթադրենք՝ պայմանագրի կնքման և ապահովագրական հատուցման պահերին 1 ԱՄՆ դոլարը համարժեք էր 480 ՀՀ դրամի:


ՎԵՐԱԴԱՌՆԱԼ