Ապահովագրության հիմնական պայմաններ

Ապահովադիր` ՀՀ ռեզիդենտ արտահանող ընկերություն

Ապահովագրվող ռիսկ` Առևտրային  և  քաղաքական ռիսկեր  

Արտահանման ապահովագրության վկայագրի ժամկետ` 1-12 ամիս

Ապահովագրական գումարի արժույթը` ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, եվրո, ՌԴ ռուբլի

Ապահովագրության ծածկույթի սահմանաչափ` Արտահանման պայմանագրի արժեքի մինչև 85-90%-ը

 

Ապահովագրավճար

Ապահովագրավճարը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով արտահանման երկրի ռիսկի դասակարգումը և տարաժամկետ վճարման տևողությունը: 

 

ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐ

Ապահովագրության ժամկետ (օր)

A

B

C

D

  Մինչև 30

0.3%-0.6%

0.4%-0.7%

0.5%-0.8%

0.6% - 0.9%

31 – 90

0.4%-0.7%

0.5%-0.8%

0.6%-0.9%

0.7%-1.0%

91 -180

0.5%-0.8%

0.6%-0.9%

0.7%-1.0%

0.8%- 1.1%

181-270

  0.6%-0.9%

 0.7%-1.0%

 0.8%-1.1%

 0.9% -1.2%

271-365

  0,7%-1,4%

 0,8%-1,5%

 0,9%-1,6%

 1,0% -1,7%


 


                

  

 
                                                                   Արտահանման հիմնական երկրների ռիսկերի դասակարգմանը կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով: 

Ցանկում տեղ չգտած երկրների ռիսկի դասակարգման վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար խնդրում ենք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով՝    +374 10 582929:

 

ՎԵՐԱԴԱՌՆԱԼ