Հրավիրվել է Ընկերության արտահերթ ընդհանուր ժողով
11.03.2020

«Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն» ԱՓԲԸ 2019 թվականի ֆինանսական տարվա արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի հաստատման և Ընկերության կանոնադրության փոփոխության նպատակով հրավիրվել է Ընկերության արտահերթ ընդհանուր ժողով: Արտահերթ ընդհանուր ժողովի որոշումը նախատեսվում է կայացնել մինչև 2020 թվականի մարտի 31-ը:

հետ