Ներկայացնում ենք  տարբեր ապրանքների առևտրով զբաղվող կազմակերպությունների ցանկեր՝ ըստ գործունեության ոլորտների: Ցանկերում ներառված են ինչպես կազմակերպությունների անվանումները, այնպես էլ վերջիններիս հետ կապ հաստատելու համար անհրաժեշտ տվյալներ: Կարծում ենք, այս նախաձեռնությունը թույլ կտա արտահանողներին գտնել նոր գործընկերներ և ավելացնել արտահանման ծավալները:


Ռուսաստանի Դաշնությունում տարբեր ապրանքների առևտրով զբաղվող կազմակերպությունների ցանկեր