2021

 

 

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ

2021թ.-ի 1-ին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունները կից ծանոթագրություններով

2021թ.-ի 2-րդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունները կից ծանոթագրություններով

2021թ.-ի 3-րդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունները կից ծանոթագրություններով

2021թ.-ի 4-րդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունները կից ծանոթագրություններով