ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԽԱԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԵՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման ապահովագրություն

Ապահովագրական վկայագրով ապահովված կարճաժամկետ վարկավորում, որը հնարավորություն է ընձեռում ՀՀ ֆինանսական կազմակերպություններին տրամադրել իրենց հաճախորդներին շրջանառու միջոցների համալրման նպատակով վարկեր:

Կարդալ ավելին

Արտահանման ապահովագրություն

Ձեռք բերե՛ք միջազգային առևտրի նկատմամբ վստահություն արտահանման ապահովագրության միջոցով: Տրամադրե՛ք Ձեր միջազգային գնորդներին տարաժամկետ վճարման հնարավորություն՝ միաժամանակ ծածկելով նրանց չվճարման ռիսկերը:

Կարդալ ավելին

Նախաարտահանման ֆինանսավորման ապահովագրություն

ՆՖԱ հիման վրա տրամադրվելիք վարկի գումարը կարող է ուղղվել արտահանման պայմանագրի կատարման նպատակով հումքի և նյութերի ձեռքբերմանը, փաթեթավորման , տրանսպորտային և մաքսային ծախսերի իրականացմանը:

Կարդալ ավելին

Միջազգային ֆակտորինգի ապահովագրություն

Միջազգային ֆակտորինգի ապահովագրություն

Կարդալ ավելին

Մեր Առաքելությունը

Խթանել արտահանումը` ապահովագրելով արտահանողներին օտարերկրյա գնորդների չվճարման ռիսկից:

Նպաստել մատչելի և հասանելի ֆինանսական ռեսուրսների տրամադրմանը փոքր և միջին ձեռնարկություններին:

Նպաստել արտահանման առևտրային ռիսկերի ապահովագրության մասնավոր շուկայի զարգացմանը:

Գործունեության ցուցանիշներ

Դիմումատուներ

Ապահովագրության վկայագրեր

Ապահովագրական գումար (մլրդ ՀՀ դրամ)

Ապահովագրական հատցումներ (մլն ՀՀ դրամ)

Հաճախ տրվող հարցեր

Դիտել բոլորը
 • Արտահանման ապահովագրությունը հնարավորություն է տալիս խուսափել գնորդի չվճարման դեպքերից, քանի որ փոխհատուցում է Ձեր կրած ֆինանսական վնասներն այն դեպքում, երբ օտարերկրյա գնորդը չի վճարում մատակարարված ապրանքի դիմաց:
  Համաշխարհային տնտեսության գլոբալացմանը զուգընթաց վերջին տասնամյակում էապես աճել է միջազգային առևտրում առկա մրցակցությունը: Հաճախորդներ ներգրավելու և ապրանքն արտասահմանյան երկրներում վաճառելու համար արտահանողները հաճախ ստիպված են լինում տրամադրել գնորդին մատակարարված ապրանքի դիմաց տարաժամկետ վճարման պայմաններ, ինչը կարող է քաղաքական կամ գնորդի բիզնեսի վատթարացումից բխող պատճառներով հանգեցնել չվճարման: Արտահանման ապահովագրությունը թույլ է տալիս խուսափել այդպիսի ռիսկերից:

 • Ունենալով Արտահանման ապահովագրություն Դուք հնարավորություն կստանաք՝
  •    Ձեր Գնորդին առաջարկել տարաժամկետ վճարման հնարավորություն` միաժամանակ խուսափելով չվճարման հնարավոր  ռիսկերից
  •    Ընդլայնել Ձեր միջազգային առևտրի ծավալները դեպի նոր շուկաներ՝ օգտվելով առևտրի ֆինանսավորման գործիքներից 
  •    Բարելավել և պաշտպանել Ձեր դրամական միջոցների հոսքերը
  •    Ստանալ բանկերի կողմից առաջարկվող դասական առևտրի ֆինանսավորման գործիքների համեմատ առավել մրցունակ պայմաններ

 • •    Նախաարտահանման ֆինանսավորման ապահովագրություն՝ ինչը հնարավորութուն է տալիս արտահանողներին անգրավ և մատչելի  ֆինանսավորում ստանալ ՀՀ տարածքում գորոծող առևտրային բանկերից շրջանառու միջոցների համալրման նպատակով։
  •    Կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման ապահովագրություն՝ ինչը հնարավորութուն է տալիս արտահանողներին անգրավ և մատչելի  ֆինանսավորում ստանալ ՀՀ տարածքում գործող առևտրային բանկերից կապիտալ ծախսեր կատարելու նպատակով: Այս ծառայությունը դեռևս չի մատուցվում վերաապահովագրական ծածկույթի բացակայության պատճառով:

 • Արտահանման Ապահովագրությունը ապահովագրում է Առևտրային և Քաղաքական ռիսկերից, այն է՝
  Առևտրային ռիսկ՝
  •    գնորդի սնանկություն (անվճարունակություն)
  •    գնորդի հրաժարվելը վճարում կատարելուց առանց որևէ իրավական հիմքի
  Քաղաքական ռիսկ՝
  •    ադմինիստրատիվ որոշումներ, իրավական ակտեր, քաղաքական իրադարձություններ՝ պատերազմ, հեղափոխություն, ապստամբություն և այլն
  •    բնական աղետներ՝ երկրաշարժ, ջրհեղեղ, փոթորիկ և այլն
   

Ի՞սկ եթե հավելյալ ֆինանսավորման անհրաժեշտություն առաջանա մինչև գնորդի վճարելը
Հարց
Ունենալով արտահանման ապահովագրություն՝ Դուք կարող եք բանկից ստանալ ֆինանսավորում պարզեցված ընթացակարգով և առավել արտոնյալ պայմաններով
Պատասխան

Գործընկեր ֆինանսական կազմակերպություններ

Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով